ADHD / ADD

Har din teenager ADHD / ADD?

ADHD

ADHD (Atenntion Deficit Hyperactivity Disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse, som kommer til udtryk i form af opmærkssomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.

Personer med ADHD er ofte udfordret i forhold til, at kunne regulere deres adfærd i givne situationer.

ADD (Attention Deficit Disorder) er i stor lighed med ADHD en lidelse hvor opmærksomheden er udfordret, men derimod er der ingen eller få tegn på hyperaktivitet og impulsivitet.

Personer med ADD kan nemt komme til at fremstå meget stille og initiativløse.