MISBRUG

Har din teenager et misbrug?

Misbrug

For en lille gruppe børn og unge, udvikler eksperimenterende forbrug af alkohol og narkotiske stoffer sig, til et problematisk forbrug, hvilket har store konsekvenser for barnet / den unge og dennes familie.

Uddannelse vil blive svært at koncentrere sig om og måske umuligt at gennemføre.

Det er naturligvis vigtigt at få professionel hjælp til denne målgruppe, men det kan være uhyggeligt svært for forældre og andre pårørende at skabe motivation for dette, da erkendelsen ofte ikke er til stede og det kan være meget uoverskueligt at skulle sige farvel til den omgangskreds og det miljø hvori misbruget opstår.