TeenTrivsel tilbyder individuelle forløb til drenge og piger, som oplever at hverdagen er følelsesmæssigt svær

Jeres teenager vil få en tilknytning til en voksen, som han/hun kan dele følelser med, som kan være svær at dele med jer som forældre.

I vil ligeledes have muligheden for, at modtage samtale og guiding fra mig og jeg vil kunne hjælpe med samarbejdet med netværket omkring jeres teenager.

Det skal være et mål for jer, at I får en masse positive oplevelser sammen med jeres barn og overlader nogle af de svære samtaler til mig.

Sammen med mig er det muligt, at samle hele familien, for at finde ud af hvad vi hver især kan gøre for, at jeres barn går en lys fremtid i møde.

Jeres teenager vil komme i centrum og vil forhåbentlig komme til at føle sig vigtig med netop de ressourcer, som han/hun er i besiddelse af.

Jeg glæder mig til at møde jeres familie…
Teenage årene - en svær tid...

De fleste teenagere vil i perioder have en følelse af, at være ensom og føle et stort ydre pres i forbindelse med skole, fritidsaktiviteter og i hjemmet. Men for nogen, vokser dette pres og følelsen af ikke at slå til og være “rigtig” sig så stor, at det får en stor og gennemgribende indvirkning på deres mentale velvære.​

TeenTrivsel vil gå ind i en process sammen med den enkelte teenager og dennes familie.​

Dialog er vigtig

Vi vil danne dialog omkring de svære følelser og forsøge at kredse os ind på, hvor udfordringerne er størst og om der er noget vi kan ændre enten i omgivelserne eller omkring egne tanker og følelser.​

I nogle tilfælde vil samtaler være det primære, men sammen finder vi ud af, hvorvidt det er nødvendigt at træne nogle færdigheder i forbindelse med fx. at stå op om morgenen, transport til skole, huslige pligter, fritidsaktiviteter, angstprægede situationer, spilafhængighed, spisevanskeligheder og mange andre ting.​

Tværfagligt samarbejde

Der vil være mulighed for, at TeenTrivsel kan indgå i tværfaglige sammenhænge – det vil sige, at der er mulighed for samarbejde med skole / ungdomsuddannelse, psykolog, læge, kommune, misbrugsbehandling oa.​

Som udgangspunkt vil forløbet foregå i teenagerens eget hjem / omgivelser.​

En lille hilsen til teenageren...

Du vil få en voksen ind i dit liv, som har mulighed for, at danne en tæt professionel relation. Du vil opleve at have en mentor, som kan lytte, observere, guide og træne dig til en gladere hverdag.​

Jeg vil forsøge at forstå og anerkende de følelser du har og hjælpe dig til en forståelse for, hvordan du kan tackle disse følelser. Måske trænger du til hjælp til at lære noget, du måske altid har ønsket, at du kunne - fx. sige noget højt i klassen, invitere en ven / veninde med hjem, gå til noget sport, svømme, lave mad, tegne, finde et fritidsjob eller noget helt helt andet.​

Sammen skal vi finde ud af, hvad du er god til og derefter finde ud af hvad du så kan bruge det til, når du skal videre i dit liv, fx. i ungdomsuddannelse eller noget andet.​

Jeg glæder mig til at møde dig...​
Teenage trivsel

ER DER MISTANKE ELLER VIDEN OM, AT JERES BARN MISTRIVES OG FØLER I JER FORTVIVLEDE OG MAGTESLØSE OVERFOR, HVORDAN I SKAL HANDLE PÅ DET?

13-15 år

  • TeenTrivsel kan tilbyde, at samtale med familien, men især samtale med barnet på det niveau, hvor barnet befinder sig. Jeg vil udfra en børneergoterapeutisk vinkel møde jeres barn med henblik på at søge at skabe eller genskabe en meningsfyldt hverdag.
  • Jeg vil møde barnet med respekt og en anerkendende tilgang og jeg er kompetent til at benytte både ergoterapeutiske og pædagogiske redskaber til at holde fokus på målet.
  • Relationen mellem familien og jeg skal være i højsædet, så I hele tiden føler jer trygge ved den udvilklingsplan, vi i samarbejde laver for jeres barn. Det er vigtigt, især for jeres barn, at I får lov til at være forældre i hverdagen og derfor kan det være en stor fordel, at jeg som professionel, kan tale med barnet om de svære tanker og oplevelser.
  • Der vil være mulighed for tværfagligt samarbejde fx. med skole, psykolog m.fl.

15-19 år

  • Er dit barn tæt på at skulle afslutte grundskolen og forventes videre til en ungdomsuddannelse, er det vigtigt at han eller hun er uddannelsesparat, da der i dag er uddannelsespålæg for alle unge. Hvis den unge ikke er parat eller der er risiko for at det bliver vanskeligt at gennemføre, kan det være en stor hjælp for den unge at støttes i, at blive mest muligt parat og det kan være nødvendigt at have en mentor under ungdomsuddannelsen. TeenTrivsel er en oplagt mulighed for, at tilknytte den unge en mentor i denne periode. Jeg har en mangeårig erfaring med sådanne mentorordninger samt at dyrke samarbejdet med uddannelsesstederne.
  • I nogle tilfælde vil jeres barn / den unge skulle flytte hjemmefra og kan i den forbindelse have brug for bo-støtte. TeenTrivsel vil i den forbindelse støtte, vejlede og træne daglige færdigheder (fx. daglig struktur, døgnrytme, madlavning, tøjvask, økonomi mm.), som er nødvendige for at kunne bo alene og samtidig passe en uddannelse eller et job.
  • Denne proces er altafgørende for den unge, da vi for alt i verden må forsøge at undgå at den unge kommer på en overførselsindkomst, da det kan være meget vanskeligt at komme videre derfra. Skulle det ske at den unge ender i en sådan situation, kan det stadig være en stor hjælp at modtage mentorstøtte for at komme tilbage på rette spor.

Skriv eller ring for en samtale

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, hvilket tilbud vi sammen kan lave til din teenager og jeg tilbyder naturligvis det første møde gratis, således at vi kan møde hinanden og mærke efter om det er det rigtige for din teenager.

__CONFIG_custom_phone__{"phone_no":"60 96 22 05","phone_text":"Ring for mere information","mobile_phone_text":"Ring","color":"default"}__CONFIG_custom_phone__
>