Om TeenTrivsel

Om Teen Trivsel

TeenTrivsel er en privat ergoterapeutisk praksis beliggende i Uhre, lige uden for Brande og kun 25 km fra Herning.

Ejes og drives af mig, Ergoterapeut og Trivselskonsulent, Susanne Søndergaard. 

Som udgangspunkt arbejder jeg i jeres eget hjem eller omgivelser.

Teen Trivsels vision

Visionen bag TeenTrivsel er, at jeg med min ergoterapeutiske baggrund og mere end 14 års erfaring med udsatte unge, kan være med til at styrke en tidlig indsats for den store gruppe af teenagere, som af en årsag lever i en hverdag med ringe trivsel enten i skole eller hjem.

Mistrivsel kan opstå i utroligt mange forskellige sammenhænge. Mange børn og unge i dag lider af stress og lavt selvværd, dette kunne blandt andet skyldes, at de lever i en meget fortravlet hverdag med lange skoledage, vil gerne præstere og opnå høje karakterer, men føler sig sjældent tilstrækkelige og gode nok i de aktiviteter de udfører, for deres omgivelser og ikke mindst sig selv.

I samme forbindelse kan nævnes angst problematikker – angst for at præstere, angst for ikke at være god nok, social angst mm. I ekstreme tilfælde kan mistrivsel føre til selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.

Mistrivsel kan også opstå ved mobning, ensomhed, faglige udfordringer,forældres skilsmisse, misbrug, mistrivsel i hjemmet og et væld af andre faktorer.

Mange børn og unge får i dag stillet diagnoser, som blandt mange andre kunne være ADHD, ASF, Angst, depression og grundet “inklusion”, skal de lære at begå sig i den almindelige folkeskole, hvilket kan være en stor udfordring.

TeenTrivsel er til for at sætte tidligt ind i forhold de teenagere, der bare har det lidt sværere…

   Teen Trivsels mission

Visionen bag TeenTrivsel er, at jeg med min ergoterapeutiske baggrund og mere end 14 års erfaring med udsatte unge, kan være med til at styrke en tidlig indsats for den store gruppe af teenagere, som af en årsag lever i en hverdag med ringe trivsel enten i skole eller hjem.

Mistrivsel kan opstå i utroligt mange forskellige sammenhænge. Mange børn og unge i dag lider af stress og lavt selvværd, dette kunne blandt andet skyldes, at de lever i en meget fortravlet hverdag med lange skoledage, vil gerne præstere og opnå høje karakterer, men føler sig sjældent tilstrækkelige og gode nok i de aktiviteter de udfører, for deres omgivelser og ikke mindst sig selv.

I samme forbindelse kan nævnes angst problematikker – angst for at præstere, angst for ikke at være god nok, social angst mm. I ekstreme tilfælde kan mistrivsel føre til selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.

Mistrivsel kan også opstå ved mobning, ensomhed, faglige udfordringer,forældres skilsmisse, misbrug, mistrivsel i hjemmet og et væld af andre faktorer.

Mange børn og unge får i dag stillet diagnoser, som blandt mange andre kunne være ADHD, ASF, Angst, depression og grundet “inklusion”, skal de lære at begå sig i den almindelige folkeskole, hvilket kan være en stor udfordring. 

TeenTrivsel er til for at sætte tidligt ind i forhold til de teenagere, der bare har det lidt sværere

HVAD KAN EN ERGOTERAPEUT?

"Jeg lægger stor vægt på professionalisme"
Ergoterapeut

Ergoterapi spreder sig over et meget bredt område, hvorfor det for de fleste mennesker kan være svært at gennemskue, hvordan ergoterapi egentlig kan bruges.

Men grundstenene i ergoterapi er i virkeligheden blot det, at mennesker med både fysiske og psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser rehabiliteres og får en hverdag med høj grad af meningsfyldt aktivitet og deltagelse.

Processen vil derfor altid være den, at jeg som ergoterapeut vil undersøge kerneopgaven, observere på aktivitetsproblemerne, for derefter at behandle, forebygge og kompensere – alt sammen med udgangspunkt i teenagerens behov, ønsker, mål og ressourcer.

For mig har målet med denne profession altid været at kunne arbejde med børn eller unge mennesker med psykiske lidelser.

Med TeenTrivsel får jeg alt det jeg brænder for ♥


Hvorfor Teen Trivsel

TeenTrivsel er skabt ud fra en mavefornemmelse, der fortæller mig, at der er et stigende antal børn og unge der mistrives og jeg er en håbløs ildsjæl der bare er nødt til at kaste mig ind i kampen for at forebygge og ikke mindst støtte og vejlede i, at genskabe den gode hverdag.

Det skal det være min mission, at være med til at forebygge og gerne forhindre, at børn og unge går en fremtid i møde, hvor de skal kæmpe med et avanceret kommunalt system. Dette kræver en tidlig indsats og derfor er målgruppen hosTeenTrivsel primært 13-19 år.

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2001 og mit primære fokus er, at støtte, hjælpe og træne mennesker, såvel børn som voksne, til at opnå den størst mulige livskvalitet i en hverdag, som kan være præget af funktions nedsættelser af enten fysisk eller psykisk karakter.

De udfordringer, som måske kan synes små og ubetydelige i 5. klasse, kan vokse sig store med tiden og få store konsekvenser sidenhen. Så mit kald med TeenTrivsel er, at nå ud til børn / unge, som har behov for en mentor, som kan støtte, guide, træne, være en stærk relation med fokus på tillid og tro på det bedste i mennesket uanset baggrund.

Glade piger

Mit arbejde med udsatte unge

Jeg har i 15 år før åbningen af TeenTrivsel arbejdet ved Herning Kommune, som yder en fantastisk indsats for udsatte unge, som er endt på overførselsindkomst.

Disse unge kan berette om mobning, ensomhed, sexuelle overgreb, alkohol i familien, dødsfald mm. De fortæller desuden, at de ofte ikke er blevet mødt af hjælp fra “systemet”. De har måske fået en diagnose, men aldrig modtaget hjælp, støtte og forståelse. Derfor oplever mange, at de ikke er rustet til, at gennemføre en ungdomsuddannelse og mange påbegynder og dropper ud op til flere gange, inden de ender i offentlig forsørgelse.

Netop dette aspekt øger min interesse for, at gå med ind i kampen for at forsøge at støtte disse udsatte unge, således at de i størst muligt omfang undgår at ende på offentlig forsørgelse når de fylder 18 år.

Alene kan vi noget, sammen kan vi meget mere