fbpx

Kontakten der giver din teenager en vigtig relation og håb for fremtiden

TeenTrivsel er den relation, der ud over forældrene, bliver en stærk medspiller og det menneske der kan tage hånden og gå vejen sammen med din teenager.

Vi lytter, ser dit barns styrker, hjælper med ro i krop og tanker og støtter med redskaber og strategier i hverdagen.

Skriv en besked og bliv kontaktet indenfor 24 timer 

En verden af bekymring, krav og præstation er ved at æde både børn og forældre op.

Mistrivsel viser sig hos mange mennesker, og ikke mindst de unge oplever angst, stress, depression og ensomhed i en grad, som det aldrig er set før.

De bliver eksponeret for ting som er frygtfulde for dem. Der bliver stillet store krav og lavet meningsløse regler for dem. De bliver overbelastede af en konstant strøm af sansestimuli, som sænker deres evne til at koncentrere sig og præstere.

Forældre oplever et lignende pres, og mister overblik og energi til at kunne skabe glade familier - i stedet drukner de i bekymring.

Nutidens og fremtidens unge er pressede... og deres mentale styrke er udsat.

Vi lever i en verden med mest overvægt, flest diagnoser, mest medicin, tærende ensomhed og mangel på tro og håb for fremtiden.

Et trivselsforløb hos en TeenTrivsel Mentor kan blandt andet indeholde følgende:

 • Rådgivning og støtte: Mentoren tilbyder følelsesmæssig støtte og rådgivning til børn og unge, der kan have brug for at tale om deres følelser, udfordringer og mål.
 • Udvikling af handlingsplaner: Mentoren arbejder sammen med børn og unge for at udvikle individuelle handlingsplaner, der kan hjælpe dem med at opnå deres mål og forbedre deres livssituation.
 • Målrettet opfølgning: Der følges op på handlingsplanerne og sikres, at målene bliver arbejdet hen imod. Mentoren hjælper med at identificere og løse eventuelle forhindringer på vejen.
 • Netværksopbygning: Mentoren støtter børn og unge i at etablere og opretholde positive relationer og sociale netværk, både inden for og uden for familien.
 • Uddannelsesmæssig støtte: For børn og unge, der er i skolealderen, kan mentoren hjælpe med at sikre, at de deltager i skole, deltager i undervisningen og trives i uddannelsessystemet.
 • Adfærdsintervention: Nogle børn og unge kan have udfordringer med adfærd eller socialt samspil. Mentoren kan hjælpe med at udvikle strategier til at forbedre adfærd og sociale færdigheder.
 • Krisestyring: Ved akutte kriser eller nødsituationer hjælper mentoren med at håndtere og afhjælpe situationen, herunder at kontakte nødvendige myndigheder eller tjenester, hvis det er påkrævet.
 • Selvudvikling og livsfærdigheder: Mentoren kan tilbyde træning i livsfærdigheder som budgettering, tidsstyring, kommunikation og konfliktløsning for at styrke børns og unges evner til at klare sig i voksenlivet.
 • Rapportering og dokumentation: Det er ofte nødvendigt at føre nøjagtige optegnelser over mentoraktiviteter og fremskridt i forhold til målene for børnene og de unge.
 • Samarbejde med andre fagfolk: Mentoren samarbejder ofte med socialarbejdere, psykologer, lærere og andre fagfolk for at sikre en holistisk tilgang til børnenes og de unges trivsel.
 • Forældre- og familiesamarbejde: Hvis det er relevant, arbejder mentoren også med familiemedlemmer og forældre for at støtte dem i at skabe en sund og støttende hjemmemiljø.

TeenTrivsel giver muligheden for at springe de kommunale ventelister over, og mod egenbetaling tilbyder vi tilsvarende ydelser i form af mentorstøtte i en svær hverdag.

Tidlig indsats gør en forskel.

5 timer

Lille Trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for et lille skub og effektive redskaber.

Barn og familie har modet til at fortsætte udviklingen selv efter dette løft.


 • Gratis afklarende samtale
 • 3 måneders gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
 • 1 års adgang til TeenTrivsel Klubben

Pris: 5400 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

20 timer

Udvidet trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for solid og intensiv støtte i en svær tid.

Barnet har brug for tid til at opbygge tilliden og troen på sig selv.


 • Gratis afklarende samtale
 • 1 års gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
 • 1 års adgang til TeenTrivsel Klubben

Pris: 15000 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

Det er bedre, sjovere og ekstremt værdifuldt...

... at fokusere på styrker fremfor begrænsninger.

Derfor starter vi altid med at opbygge en værdifuld relation og derefter "bygger" vi mennesker.

Vi hjælper teenageren til at se sine egne styrker til at opnå inititativ og gode vaner.

Vi arbejder på et stærkt selvværd, så teenageren på trods af sine udfordringer, føler sig lige så meget værd som sine jævnaldrende.

Vi arbejder med at acceptere og erkende, at livet også byder på modstand og vi lærer teenageren at skabe en meningsfuld hverdag, selv med traumer, diagnoser, forældres skilsmisse, mobning og andre begrænsninger.

Børn kan ikke indlære og udvikle sig, hvis deres nervesystem er overbelastet, så vi hjælper til at skabe ro på tankerne og få styr på vejrtrækningen og komme ned i kroppen.

Undersøgelse lavet af SSI 2021

" Vi kan se, at særligt unge har en dårlig mental sundhed, og at den bliver dårligere for hver gang, vi har gennemført undersøgelsen. Det er stærkt bekymrende. Det er noget, som har konsekvenser for deres livskvalitet, og som kan medføre både fysisk og psykisk sygdom. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget for at styrke unges mentale sundhed og trivsel".

Enhedschef for Sundhedsstyrelsen

Niels Sandø

HER ER HVAD VI TILBYDER I VORES TRIVSELSFORLØB

Gratis afklarende samtale >>>

Som det første tilbyder vi altid en telefonisk GRATIS afklarende forældresamtale, hvor vi tager en snak om jeres bekymringer og udfordringer.

Vi afstemmer hvorvidt vi i TeenTrivsel kan hjælpe, og hvad der skal til, for at hjælpe teenageren til at komme i bedre trivsel.

Denne samtale vil blive afholdt af Susanne Søndergaard, ejer og stifter af TeenTrivsel, som vil sikre, at vi finder et godt lokalt match til et evt. kommende trivselsforløb.

Der afsættes 30 minutter til samtalen.

TILBUD OM TRIVSELSFORLØB >>>

Ved den afklarende samtale er der mulighed for at lave en af de vigtigste investeringer i dit barns liv, nemlig et trivselsforløb med en utrolig kompetent TeenTrivsel Mentor.

Du vil derfor blive tilbudt, at vi tilrettelægger et individuelt trivselsforløb for din teenager med en mentor - der er også mulighed for forældresparring og mulighed for sms og email korrespondance.

Alle vore mentorer har en faglig relevant uddannelse og er alle certificerede TeenTrivsel mentorer.

Spring de kommunale ventelister over og sæt gang i en tidlig indsats.

REDSKABER >>>

Til alle trivselsforløb giver vi relevante redskaber, som kan bruges under og efter forløbet til at udvikle mental sundhed og trivsel.

Redskaberne hjælper teenageren til at få reflekteret over sine oplevelser og følelser i hverdagen. 

Redskaberne bruges i dag aktivt i mange hundrede hjem og på flere skoler og efterskoler. Og kan desuden fungere som et super gode samtaleredskaber, når fx forældre og lærere ønsker at hjælpe.

ONLINE FORÆLDREKURSUS >>>

Til alle trivselsforløb giver vi som en bonus evighedsadgang til det populære online forældrekursus "Teenager på ret kurs".

Skriv en besked og bliv kontaktet indenfor 24 timer 

MØD VORES FANTASTISKE LANDSDÆKKENDE TEAM

HERNING

SUSANNE SØNDERGAARD

STIFTER AF TEENTRIVSEL, ERGOTERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

Book en samtale med Susanne...

Eller send en mail:

kontakt@teentrivsel.dk

Susanne er stifter og ejer af TeenTrivsel.

Susanne udbyder ergoterapeutisk behandling, med det formål at arbejde med teenagerens nervesystem og arbejde hen imod en hverdag med meningsfyldte aktiviteter, som er med til at højne den unges tro på sig selv og fremtiden.

Når det viser sig relevant, kan Susanne udarbejde en sensorisk profil, som giver mening og større forståelse for den unges adfærd.

Susanne uddanner i samarbejde med et professionelt hold af stærke fagpersoner sit eget mentorteam.

Workshops og foredrag er også en mulighed.

VEJLE

LISE HEDEGAARD

PSYKOTERAPEUT, FAMILIETERAPEUT, NATURTERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

Book en samtale med Lise...

Eller send en mail:

lise-hedegaard@teentrivsel.dk

Lise er Susannes "wingwoman", når det kommer til faglig sparring.

Lise fungerer som en stærk familiebehandler og er ekspert på relationer.

Hun formår at rykke de unge til et stærkere sted i livet med sin kæmpe teoretiske viden og hjertevarme.

Lise er medarrangør og primær underviser på TeenTrivsel Mentoruddannelsen, hvor hun blandt andet underviser i realtionsarbejde og naturterapi.

Det er også muligt at booke Lise til foredrag og workshops.

JYLLAND

ALS

Marlene Christiansen

PÆDAGOG, PSYKOTERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

BRANDE

Connie Schmidt Pedersen

LÆRER, COACH OG TEENTRIVSEL MENTOR

ESBJERG

JETTE LARVID

PÆDAGOG, FAMILIEKONSULENT OG TEENTRIVSEL MENTOR

HADERSLEV

PIA MOOS WURTZ

ERGOTERAPEUT, PSYKOTERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

SØNDERBORG

CHISTINA JENSEN

ERGOTERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

SØNDERBORG

HANNE BRUHN

LÆRER, COACH, MINDFULNESSINSTRUKTØR & TEENTRIVSEL MENTOR

VEJLE

INA MARIANNE MIKKELSEN

NLP MASTER COACH, KOGNITIV VEJLEDER OG TEENTRIVSEL MENTOR

VIBORG

GITTE HANSEN

SOCIAL RÅDGIVER OG TEENTRIVSEL MENTOR

VIBORG

LOTTE KRONE

LÆRER OG TEENTRIVSEL MENTOR

ÅLBORG

MELISSA MARYA KRISTENSEN

SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOG OG TEENTRIVSEL MENTOR

FYN

ODENSE

MARIANNE BARBIERI

LÆRER OG TEENTRIVSEL MENTOR

SJÆLLAND

HØRSHOLM

ANETTE HEINRICHAS

LÆRER OG TEENTRIVSEL MENTOR

>