YDELSER 

Hos Teen Trivsel finder du forskellige individuelle trivselsforløb.

Før der tages en endelig beslutning tilbydes alle en gratis afklarende samtale på kontoret i Herning eller alternativt pr. telefon eller online møde.

Ved særlige aftaler kan samtaler afholdes i eget hjem.

 • UNDERSØGELSE OG OBSERVATION AF FUNKTIONSNIVEAU
 • ARBEJDE MED ACCEPT OG EGENFORSTÅELSE AF SITUATION OG DIAGNOSER
 • GOD STRUKTUR I HVERDAGEN
 • STYRKE VEJEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
 • HJÆLP TIL HÅNDTERING AF SVÆRE TANKER OG FØLELSER
 • SKABE MOTIVATION FOR HANDLEKRAFT I EGET LIV
 • HJÆLP TIL AT BRYDE VANER OG ROLLER SOM FASTHOLDER TEENAGEREN I MISTRIVSEL
 • INDBYDER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBJEDE
 • DET LILLE TRIVSELSFORLØB

  DET LILLE TRIVSELSFORLØB / 5 SESSIONER


  Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.


  Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


  Den lille trivselspakke består af 5 sessioner á 50 minutters varighed.

  + 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


  Pris: 5.400 kr


  DET STORE TRIVSELSFORLØB

  DET STORE TRIVSELSFORLØB / 10 SESSIONER


  Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.


  Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


  Den store trivselspakke består af 10 sessioner á 50 minutters varighed.

  + 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


  Pris: 9800 kr

  ANGSTFORLØB

  ANGSTFORLØB / 8 SESSIONER


  Ca. hver 3. af Danmarks børn og unge har angst.

  Denne tilstand er over de seneste 10 år tredoblet og er blevet en generel problematik i skolen og familielivet.


  Angst kan for mange unge være et tabu at tale om og derfor bliver det for rigtig mange en strategi at isolere sig i stedet for at tage handling.

  For alt for mange påvirker det et socialt ungdoms liv og uddannelse.

  Angst kan heldigvis behandles og ved en aktiv indsats, kan der meget hurtigt ses resultater.


  Angstforløbet består af 8 sessioner á 50 minutters varighed.

  + 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


  Pris: 8.500 kr

  SENSORISK PROFIL

  SENSORSK PROFIL


  Sensorisk Profil er et redskab, der giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdningsmønstre. 

  Den tager udgangspunkt i en klientcentreret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk. 


  Store dele af disse sanseindtryk påvirkes ubevidst og ved at opnå bevidsthed med Sensorisk Profil, gives øget forståelse for en persons adfærd, samt dennes udfordringer, ressourcer og aktivitetspræferencer.


  Pris: 3000 kr.

  >