fbpx

Att:

LÆRERE, PÆDAGOGER, ERGOTERAPEUTER, PSYKOTERAPEUTER, COACHES ELLER ANDRE MED STOR PASSION FOR AT HJÆLPE BØRN OG UNGE TIL BEDRE TRIVSEL.

BLIV UDDANNET

TEENTRIVSEL MENTOR

OG BLIV DEN RELATION

DER KAN GØRE EN VIGTIG FORSKEL

Næste hold starter september 2023

141
Days
:
 
21
Hours
:
 
39
Minutes
:
 
09
Seconds

You missed out!

Ved tilmelding accepterer du samtidig vores handelsbetingelser

Din investering for uddannelsen er:

24.000,-

Pris pr. person ekskl. moms


Du får certificering og en individuel coachingsamtale med i købet, så du kan komme godt igang efter endt forløb enten som ansat eller som selvstændig.

Og vi inviterer til gratis sparring efter endt forløb.


Så er det nu du får chancen for at gøre en kæmpe forskel

Vi tager dig med ind i et vigtigt univers, hvor der står mange tusindvis af børn og unge og venter på at vi slår øjnene op og ser, at de har brug for os.

På TeenTrivsel Mentoruddannelsen arbejdes der med en relationsskabende, anerkendende, kognitiv og kropsfokuseret tilgang til børn og unge i og omkring teenagealderen.

Uddannelsen er udviklet på baggrund af et stort behov for, at fagprofessionelle tager et større ansvar for, at hjælpe unge (og deres familier) på ret kurs i livet, som stiller store krav og forventninger til præstation og væren.

15 % af alle danske børn og unge får en diagnose før de er fyldt 18 år.

Ca. 75.000 danske skolebørn har et bekymrende skolefravær.

Hensigten er, at klæde flere fagfolk på til at gå ind i en vigtig og tæt relation med den unge og familien.

Vi skal gå til opgaven med en observerende og undersøgende tilgang, således at vi kan spotte de virkelige udfordringer og ikke blot sådan som det ser ud på overfladen.

En Teen Trivsel Mentor kan være ansat i et regi med unge mennesker, men kan med stor effekt være en fagperson, som ønsker at gå vejen som privatpraktiserende.

DATOER FOR FYSISK FREMMØDE 

Torsdage fra 9.30 - 16.00 og fredage fra 9.30 - 15.00

Dag 1: Torsdag d. 28. september 2023

Dag 2: Fredag d. 29. september 2023

Dag 3:. Torsdag d. 12. oktober 2023

Dag 4: Fredag d. 13. oktober 2023

Dag 5: Torsdag d. 26. oktober 2023

Dag 6: Fredag d. 27. oktober 2023

Dag 7: Torsdag d. 9. november 2023

Dag 8: Fredag d. 10. november 2023

Dag 9: Torsdag d. 7. december 2023 (mulighed for certificering)

DATOER FOR UDGIVELSE AF VIDEOUNDERVISNING

Kræver ikke fremmøde

Introduktionsmodul: Frigives ved tilmelding

Modul 1: 18. september

Modul 2: 25. september

Modul 3: 2. oktober 

Modul 4: 9. oktober 

Modul 5: 16. oktober

Modul 6: 23. oktober

Modul 7: 30. oktober

PROGRAM FOR FYSISKE UDDANNELSESDAGE

28. september

Vi glæder os til at tage imod dig og de andre deltagere.

Vi skal på denne første dag lære hinanden godt at kende, og vi tager i samme omfang fat på, hvordan vi kan møde teenagere og deres familier i det første møde med dem.

Vi skal arbejde med at indsamle vigtige oplysninger, som kan skabe base for en professionel tilgang og udarbejdelse af en handleplan, som bliver et vigtigt redskab for det videre forløb som mentor.

Vi skal arbejde aktivt med redskaberne fra TeenTrivsel Kompasmodellen.

Alle uddannelsesdage faciliteres af Susanne Søndergaard og Lise Hedegaard.

29. september

Du får en grundig gennemgang af, hvordan det overbelastede nervesystem skaber børnestress.

Det er vigtigt, at vi forstår den mekanisme der sættes i gang når børn og unge mistrives og oplever fx. stress, angst og tristhed. 

Lige så vigtigt er det, at du på en super simpel måde, kan forklare det videre til børnene selv, og deres primære omsorgspersoner.

Vi arbejder aktivt med disse øvelser, så du bliver super skarp på at forstå og videreformidle dette.

Vi skal arbejde aktivt med redskaberne fra TeenTrivsel Kompasmodellen.

Susanne Søndergaard er uddannet ergoterapeut og er stifter og ejer af TeenTrivsel.  Hun er meget optaget af påvirkningen af børns nervesystemer og kommer med redskaber til at forstå og arbejde med bla. angst og stress. 

12. oktober

Dagen skal fyldes med sundhed og vi får en grundig gennemgang af KRAMSS faktorerne, som skal sikrer sundhed omkring mennesket - i vores tilfælde omkring børn og unge.

Det bliver en dag med inspiration til en sund hverdag og afsæt for at kunne støtte en ung og resten af familien til vaneændringer.  

Vi skal arbejde aktivt med redskaberne fra TeenTrivsel Kompasmodellen.

Gitte Skibsted er uddannet sygeplejerske, akupunktør og sundhedsrådgiver og giver os en gribende undervisning i sundhed og gode vaner.

13. oktober

Vi skal forstå vigtigheden af relationsarbejdet, da dette er basen under al udvikling for børn og unge.

Lise tager dig igennem sin egen "Yoyo-model", som er et fantastisk redskab til at få overblik og forståelse for relationer.

Vi skal arbejde aktivt med redskaberne fra TeenTrivsel Kompasmodellen.

Lise Hedegaard er uddannet familieterapeut og naturterapeut og er tæt samarbejdspartner i TeenTrivsel. Lise brænder for relationsarbejdet og sparker benene væk under os med sin undervisning.

26. oktober

Denne dag er noget ganske særligt.

Du bliver taget med ind i en verden af åndedrættet, som du formentlig aldrig har set det før.

Du får en grundig teoretisk viden om den fysiologi og anatomi der ligger bag åndedrættet og så får du en workshopbaseret gennemgang af nogle fantastiske øvelser, som du kan bruge i dit fremtidige arbejde med børn og unge.

Rebekka Bondegaard er uddannet bla. ergoterapeut og åndedrætsterapeut og er en stærkt tilbagevendende gæsteunderviser i TeenTrivsel.

27. oktober

Temaet denne dag er selvværd.

Vi skal arbejde med resiliens i forbindelse med mobning ud fra den amerikanske model "Squabbles".

Her får du et brugbart redskab til at kunne klæde børn og unge på, til at kunne håndtere, når de oplever en ubehagelig adfærd fra andre.

Vi skal arbejde aktivt med redskaberne fra TeenTrivsel Kompasmodellen.

9. november

Denne dag skal vi mødes i Vingsted ved Vejle, hvor du tages med ud på en magisk rejse i naturen.

Du får teoretisk viden om den effekt som naturen har på mennesket og du får lov at mærke det på dig selv. Du får en masse gode idéer til, hvordan du efterfølgende kan bruge det i dit arbejde med børn og unge.

Lise Hedegaard er uddannet familieterapeut og naturterapeut og er tæt samarbejdspartner i TeenTrivsel. Hun får os i ét med naturen med en fantastisk lærerig tur i skoven.

10. november

Vi fylder dagen med en masse praktisk træning, så du er vel rustet til at komme ud og støtte og guide en masse dejlige unge mennesker.

Vi slutter dagen af med en ekstra god middag og bobler, for at markere afslutningen på et fantastisk forløb og fællesskab omkring en fælles passion.

Hver enkelt tager ansvar for egen læring og bidrager til et positivt fællesskab. Vi skaber magi sammen, så vi kan hjælpe en masse skønne unge mennesker, som fortjener en lys fremtid.

7. december

Der er mulighed for certificering.

Det er frivilligt, om du vil afslutte forløbet med en eksamen.

Denne kommer til at bestå af en mindre skriftlig caseopgave og en mundtlig fremlæggelse.

Herefter kan du kalde dig TeenTrivsel Mentor og bruge det i dit CV, når du skal ud og bruge dine kompetencer fremadrettet.

Du modtager naturligvis diplom og en lille gave.

Certificering er et frivilligt tilvalg.

DIN INVESTERING FOR UDDANNELSEN ER 

 24.000 KR + MOMS

TEENTRIVSEL KOMPASMODELLEN™ FRIGIVES LØBENDE SOM VIDEOUNDERVISNING

Tilbage i 2019 udviklede jeg, Susanne Søndergaard TeenTrivsel Kompasmodellen,

da jeg synes jeg manglede at kunne sætte mere struktur på mit arbejde og være sikker på at komme hele vejen omkring de mest vigtige parametre i trivselsarbejdet med teenagere.

På denne uddannelse tager jeg dig med på rejsen igennem kompasset, således at du bliver bedre til at sikre at du guider den unge i en bedre retning både fysisk, psykisk og socialt.

Modul 1 - Tillid

Tillid er en grundsten for at kunne arbejde med mennesker og når vi arbejder med teenagere, så skal vi bare gøre os lidt mere fortjent til den.


Mange teenagere føler sig ikke hørt, set og forstået af både forældre og andre vigtige nøglepersoner i deres netværk.

Derfor må vi altid starte her...


Du bliver på dette modul rustet til at arbejde med og undersøge den unges netværk og den generelle tillid til både sig selv og omverdenen.

Vi kommer blandt andet rundt om disse emner


 • Tillid til dig som fagperson
 • Svigt fra omverdenen skaber mistillid
 • Tillid til forældre
 • Konsekvenser af mistillid
 • Hvad skal vi forstå omkring løgne
 • Teenagere og venskaber
 • Tillid til verden
 • Tillid til sig selv
 • Tillidsskabende rammer

Modul 2 - Robusthed

Robusthed har til tider været et udskældt begreb, dog kommer vi ikke udenom, at vi nok alle ønsker for vores unge mennesker, at de lærer at finde styrken til at navigere i en utrolig krævende verden.


På dette modul skal vi se på, hvordan vi bedst muligt ruster teenagere til at finde og opbygge deres egne bedste styrker.


Vi kommer blandt andet omkring følgende emner:


 • Hvad er robusthed?
 • Perfektionisme
 • 12-talskultur
 • Jeg-styrke
 • Teenagere og robusthed
 • At kunne sige fra og til på sociale medier
 • At sætte grænser for mobning og manipulation
 • Komfortzonen
 • Modige teenagere

Modul 3 - Initiativ

Teenagere får ofte skyld for at være dovne og initiativløse, men det er der en grund til.

Både krop og hjerne er under stor forandring og det kan have meget stor betydning at oplyse både teenager og forældre om denne proces.


I dette modul kommer vi blandt andet omkring følgende emner:


 • Mangel på initiativ
 • Hjernekaos
 • Aktivitet, fritid og interesser
 • Mål
 • Energi
 • Hvad ser du?

Modul 4 - Vaner

Vaner er nok én af de største udfordringer hos teenagere. De spiser sukker og fedt, de sover dårligt og de har konstant en skærm 20 cm foran næsen.

Hvordan kan du hjælpe med at bryde disse mønstre? 

I dette modul kommer vi blandt andet omkring disse emner:

 • Vanens kraft
 • Sundhed
 • Søvn
 • Skærme
 • Information overload

Modul 5 - Selvværd

Hver 3. elev i en skoleklasse lider af svær bekymring og angst. Og endnu flere af lavt selvværd.

I dette modul får du undervisning og redskaber til, at håndtere svære tanker, som udløser svære følelser, som fører til uhensigtsmæssige handlinger.

I dette modul kommer vi blandt andet omkring følgende emner:

 • Selvværd vs. selvtillid
 • Grundtanker / Selvbillede
 • Selvstændighed og løsrivelse
 • Spejling
 • Selvskade
 • Kognition
 • At lytte og guide fremfor at fikse
 • At slippe kontrollen
 • Assertiv adfærd
 • Pausens kraft

Modul 6 - Erkendelse

Vi møder teenagere med lavt selvværd, måske en diagnose, måske har familien været gennem skilsmisse, måske er teenageren blevet mobbet eller noget helt andet.

I dette modul taler vi om vigtigheden af, at være bevidst om omstændighederne og hvordan både teenager og familie undgår at blive fanget som offer.

Vi skal rette fokus over på en forståelse og accept, med en rolle af ejerskab for udfordringen.

I dette modul skal vi blandt andet omkring disse emner:

 • Diagnoser (stress, angst, depression, udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser)
 • Traumer
 • Offerrolle
 • Min sygdomshistorie
 • Selvkærlighed og personlig transformation
 • Forældrestøtte
 • Negative triggere

Modul 7 - Læring

Børn og unge som er bekymrede, stressede, har lavt selvværd, har en diagnose osv. har ofte sværere ved læring.

I dette modul taler vi om, hvordan man kan skabe det rette miljø og deltage mere, samt hvordan fremlæggelser og eksamen bliver mere overskuelig.

 • Tidlige uddannelsesforventninger
 • Skolefravær
 • Eksekutive funktioner
 • Læringsmiljø
 • Tværfagligt samarbejde
 • Overbelastet nervesystem
 • Sanseprofiler
 • Mestringsstrategier

DENNE UDDANNELSE ER FOR DIG 

 • Dig, som er uddannet pædagog, lærer, ergoterapeut, psykoterapeut, coach eller anden faglig relevant uddannelse.
 • Eller dig, som har en stor passion for at hjælpe unge mennesker godt igennem livet, måske dine egne.
 • Som ønsker simple hverdagsredskaber, som kan tages i brug fra dag til dag, frem for tung teori, som kan være svær at omsætte.
 • Som gerne vil samles i et fællesskab, omkring en fælles mission.
 • Som trænger til et nyt løft i kompetencer.
 • Som mener det er på tide, at vi i flok løfter børn og unge fra mistrivsel til trivsel.

HØR HVAD JETTE SIGER OM UDDANNELSESFORLØBET

Der er flere videoer længere nede på denne side... ⬇️ ⬇️ ⬇️

For folk som ønsker, at arbejde med sårbare unge i mistrivsel og/eller særlige behov ud fra...

TEENTRIVSEL KOMPASMODELLEN ™ 

En TeenTrivsel Mentor er en person som...

...møder den unge og forældrene præcis der i livet hvor de er.

...er ærlig og har modet til både at tage unge og forældre med sig et skridt ud af komfortzonen.

...vil sætte relation forrest i fuld fokus.

... vil anerkende selv de sværeste vilkår.

...tør give af sig selv og være til stede også når der kommer en sms uden for arbejdstid.

 ...vil arbejde kognitivt og have fokus på sansemodulerende arbejde.

...kan deltage som familiens ekstra øre, til skolesamtaler, lægebesøg og være i samarbejde med kommunale tilbud.

...drømmer om at arbejde meget mere koncentreret med unge evt. i egen praksis.

Er du klar til at hjælpe og gøre en forskel? Så læs mere...

Deltagere

Der er max 20 pladser til rådighed for relevante fagpersoner, som brænder for at spille en vigtig rolle i børn og unges hverdag, og som gerne vil udvide værktøjskassen til at kunne arbejde med både krop og sind.

Sted

Sundhedshuset Herning

Vejlevej 1, 7400 Herning


(Dagen med naturterapi vil foregå i skønne omgivelser i Vingsted ved Vejle).

Undervisning

8 workshopdage med undervisning, gruppearbejde, casestudy, og supervision.

7 modulers videoundervisning - kræver ikke fremmøde.

7 Online gennemgang/spørgetimer

Beregn ekstra tid til gratis prøveforløb og afsluttende opgave.

Forplejning 

Morgenkaffe, let frokost med vand/sodavand, lidt godt til sukkertrangen.

Pris

Din investering er 24.000 + moms. (mulighed for ratebetaling)

(inkl. alle materialer og fuld forplejning)

>>> DET ER FØRST TIL MØLLE - KOM MED NU <<<

Lad os tage en samtale

Det er vigtigt, at du er det rigtige match til uddannelsen, så hverken du eller jeg spilder vores tid og penge.

Derfor har du mulighed for, at tage kort samtale med mig og så vi finder ud af om uddannelsen har relevans for dig.

Hvis du bare føler dig draget af passion og kan mærke at det er det rette for dig, kan du snuppe din plads med det samme her.

Der er mulighed for ratebetaling - kontakt mig evt. for en aftale der passer til dig.

REKRUTTERING

TeenTrivsel rekrutterer løbende nye mentorer efter behov og efterspørgsel, som kan modtage og udføre lønnede Trivselsforløb som i TeenTrivsel  (i eget geografiske område).

EKSTRA BONUS

Til dig som drømmer om livet som selvstændig...

Rigtig mange stiller mig spørgsmålet om, hvorvidt man bagefter kan gå ud og tage selvstændige opgaver i egen virksomhed

- enten på deltid ved siden af job eller på fuld tid.

Efter endt uddannelse modtager du som en ekstra bonus et kursus i at opstarte egen privat praksis.VIL DU HJÆLPE BØRN OG UNGE TIL

BEDRE TRIVSEL?

Så tag næste skridt nu og bliv TEEN TRIVSEL MENTOR

Undersøg evt. med din arbejdsgiver om du kan lave en bruttolønsordning eller søge midler hos kompetencefonden og bemærk at vi også laver gode ratebetalingsløsninger uden ekstra omkostninger!

>