YDELSER

HOS TEENTRIVSEL FINDER DU FORSKELLIGE YDELSESFORLØB.

FØR DER TAGES EN ENDELIG BESLUTNING TILBYDES ALLE  EN GRATIS AFKLARENDE SAMTALE PR. TELEFON, ONLINE MØDE ELLER PÅ KONTORET I HERNING.

VED SÆRLIGE AFTALER KAN SAMTALER AFHOLDES I EGET HJEM.

  • UNDERSØGELSE OG OBSERVATION AF FUNKTIONSNIVEAU
  • ARBEJDE MED ACCEPT OG EGENFORSTÅELSE AF SITUATION OG DIAGNOSER
  • GOD STRUKTUR I HVERDAGEN
  • STYRKE VEJEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
  • HJÆLP TIL HÅNDTERING AF SVÆRE TANKER OG FØLELSER
  • SKABE MOTIVATION FOR HANDLEKRAFT I EGET LIV
  • HJÆLP TIL AT BRYDE VANER OG ROLLER SOM FASTHOLDER TEENAGEREN I MISTRIVSEL
  • INDBYDER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBJEDE

DET LILLE 
TRIVSELSFORLØB

DET LILLE TRIVSELSFORLØB / 5 SESSIONER

Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


Den lille trivselspakke består af 5 sessioner á 50 minutters varighed.

+ 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


Pris: 5.400 kr


Når du investerer i forløbet, får du som BONUS fri adgang til Online forløbet for forældre, "Glad og Stærk Teenager" samt "Dagbogen til bekymrende tanker".

Værdi 5200 kr.

DET STORE 
TRIVSELSFORLØB

DET STORE TRIVSELSFORLØB / 10 SESSIONER

Der tages fra første samtale udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Der vil formentlig ikke være to ens forløb hos TeenTrivsel, men der bliver hos alle fra start taget udgangspunkt i en samtale med forældre og teenager, hvor vi klarlægger hvor det er, at mistrivsel opstår.

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


Den store trivselspakke består af 10 sessioner á 50 minutters varighed.

+ 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


Pris: 9800 kr


Når du investerer i forløbet, får du som BONUS fri adgang til Online forløbet for forældre, "Glad og Stærk Teenager" samt "Dagbogen til bekymrende tanker".

Værdi 5200 kr.

ANGSTFORLØB

ANGSTFORLØB / 8 SESSIONER

Ca. hver 3. af Danmarks børn og unge har angst.

Denne tilstand er over de seneste 10 år tredoblet og er blevet en generel problematik i skolen og familielivet.

Angst kan for mange unge være et tabu at tale om og derfor bliver det for rigtig mange en strategi at isolere sig i stedet for at tage handling.

For alt for mange påvirker det et socialt ungdoms liv og uddannelse.

Angst kan heldigvis behandles og ved en aktiv indsats, kan der meget hurtigt ses resultater.


Angstforløbet består af 8 sessioner á 50 minutters varighed.

+ 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


Pris: 8.500 kr


Når du investerer i forløbet, får du som BONUS fri adgang til Online forløbet for forældre, "Glad og Stærk Teenager" samt "Dagbogen til bekymrende tanker".

Værdi 5200 kr.

1 ÅRS

trivselsforløb

1 ÅRS STUDIEFORLØB

Ungdomsuddannelse er en stor mundfuld for mange unge og særligt for de unge der er følelsesmæssigt sårbare.

12-tals kultur og perfektionisme er ofte medvirkende til at give en følelse af, ikke at være god nok!

Der er store forventningskrav og et hav af muligheder, som stresser de unge og mange bliver overvældet og mister modet.

Fravær og frafald fra ungdomsuddannelser ødelægger succesfølelser, men dette kan undgåes med den rette indsats.

Unge har gavn af en udenforstående at tale med, som kan hjælpe med struktur og følelseshåndtering.

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.


1 års trivselsforløb består af 20 sessioner á 50 minutters varighed samt ubegrænset henvendelse på sms, telefon og mail fra både teenagere og forældre.

+ 10 minutter til journalføring (jvf. loven for autoriseret sundhedspersonale)


Pris: 15.000 kr (mulighed for ratebetaling)


Når du investerer i forløbet, får du som BONUS fri adgang til Online forløbet for forældre, "Glad og Stærk Teenager" samt "Dagbogen til bekymrende tanker".

Værdi 5200 kr.

Sensorisk
profil


SENSORSK PROFIL

Sensorisk Profil er et redskab, der giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdningsmønstre. 

Den tager udgangspunkt i en klientcentreret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk. 


Store dele af disse sanseindtryk påvirkes ubevidst og ved at opnå bevidsthed med Sensorisk Profil, gives øget forståelse for en persons adfærd, samt dennes udfordringer, ressourcer og aktivitetspræferencer.


Pris: 3000 kr.

>