fbpx

YDELSER 

Hos Teen Trivsel finder du forskellige individuelle trivselsforløb.

Før der tages en endelig beslutning tilbydes alle en gratis afklarende samtale.

Ved særlige aftaler kan samtaler afholdes i eget hjem.

  • UNDERSØGELSE OG OBSERVATION AF FUNKTIONSNIVEAU
  • ARBEJDE MED ACCEPT OG EGENFORSTÅELSE AF SITUATION OG DIAGNOSER
  • GOD STRUKTUR I HVERDAGEN
  • STYRKE VEJEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
  • HJÆLP TIL HÅNDTERING AF SVÆRE TANKER OG FØLELSER
  • SKABE MOTIVATION FOR HANDLEKRAFT I EGET LIV
  • HJÆLP TIL AT BRYDE VANER OG ROLLER SOM FASTHOLDER TEENAGEREN I MISTRIVSEL
  • INDBYDER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBJEDE
  • >