fbpx

YDELSER 

Gå med os...

Du burde ikke stå med det her alene...

Vi ved hvor svært det er for forældre at få den rette hjælp til sit barn når mistrivsel banker på.

Det offentlige er langsomt og med ventelister og ofte synes de slet ikke at dit barn er "dårligt nok" til at være berrettiget til at få hjælp.

Hos Teen Trivsel finder du forskellige trivselsforløb med et landsdækkende team af fagprofessionelle mentorer, som står klar til at hjælpe uden venteliste.

Vi fokuserer primært på hvordan vi kan sætte din teenagers ressourcer i spil, så vi kan skabe mod og tro på fremtiden.

Før der tages en endelig beslutning tilbydes alle en gratis afklarende samtale.


1:1 TRIVSELSFORLØB

TeenTrivsel har et landsdækkende mentorteam, som yder individuel støtte og behandling fra professionelle fagpersoner, som alle har en stor erfaring i arbejdet med børn og unge.

Vi tilbyder alle en gratis afklarende samtale, og vurdere og planlægger en fremtidig indsats med en lokal mentor.

Vi tilbyder også forældresparring i en svær tid.

SENSORISK PROFIL

Sensorisk profil er et redskab, der giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdsningsmønstre, ud fra en klientcentret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk.

Store dele af disse sanseindtryk påvirkes ubevidst og ved at opnå bevidsthed med Sensorisk profil, gives øget forståelse for en persons adfærd, samt dennes udfordringer, ressourcer og aktivitetspræferencer.

GRUPPEFORLØB

TeenTrivsel udbyder løbende gruppeforløb og events for både børn og forældre.

Trivselsgrupper, Yogahold, Angsthåndtering, Eksamensforberedelse, fællesskab uden alkohol mm.

Har du en god idé, så hold dig ikke tilbage med at dele dine tanker.

  • UNDERSØGELSE OG OBSERVATION AF TEENAGERENS SITUATION
  • ARBEJDE MED ACCEPT OG EGENFORSTÅELSE AF SITUATION OG DIAGNOSER
  • GOD STRUKTUR I HVERDAGEN
  • STYRKE VEJEN TIL UNGDOMSUDDANNELSE
  • HJÆLP TIL HÅNDTERING AF SVÆRE TANKER OG FØLELSER
  • SKABE MOTIVATION FOR HANDLEKRAFT I EGET LIV
  • HJÆLP TIL AT BRYDE VANER OG ROLLER SOM FASTHOLDER TEENAGEREN I MISTRIVSEL
  • INDBYDER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBJEDE
  • >