TRIVSELSFORLØB I EN HVERDAG MED FØLELSEN AF LAVT SELVVÆRD

Hjælp til din teenager med lavt selvværd

Lavt selvværd kan medføre angst, depression og social tilbagetrækning. Individet kan have svært ved at håndtere kritik, tage beslutninger eller etablere sunde relationer. 

Manglende tro på egne evner og værdi, begrænser livsudfoldelse.

Håndtering af lavt selvværd i hverdagen

Teenagere med lavt selvværd kan opleve en række udfordringer i deres daglige liv. Lavt selvværd kan påvirke deres evne til at håndtere sociale interaktioner, træffe beslutninger og tackle modgang. Disse unge mennesker kan ofte føle sig usikre, utilstrækkelige og tvivle på deres egen værdi.

Udfordringerne ved lavt selvværd kan manifestere sig på forskellige måder, herunder social tilbagetrækning, overdreven selvbevidsthed, perfektionisme eller endda risikabel adfærd som et forsøg på at bevise deres værd. Det er vigtigt for dem omkring dem, herunder forældre, lærere og venner, at være opmærksomme på tegnene og støtte dem i at udvikle et sundere selvværd.

At opmuntre til positiv selvopfattelse, give anerkendelse for deres styrker og hjælpe dem med at opbygge sunde coping-strategier kan være afgørende. Professionel støtte fra terapeuter eller rådgivere kan også spille en vigtig rolle i at hjælpe teenagere med at håndtere og overvinde lavt selvværd, så de kan trives og vokse som individer. At skabe et støttende og inkluderende miljø, hvor de føler sig set, hørt og accepteret, er afgørende for at hjælpe dem med at opbygge et positivt selvbillede.

  • Lavt selvværd giver stor selvkritik
  • Lavt selvværd giver ofte anledning til social isolation
  • Lavt selvværd viser sig ofte ved stærk perfektionisme
  • Lavt selvværd giver ofte mangel på at udtrykke egne meninger og behov
  • Lavt selvværd giver negative tankemønstre
  • Lavt selvværd giver stor bekymring omkring andres meninger

Fokus på indre styrker og menneskelige ressoucer er vejen frem

At se ens teenager kæmpe med lavt selvværd kan være en udfordrende og hjerteskærende oplevelse. Det er vigtigt at forstå, at lavt selvværd ikke blot er en fase, men en kompleks følelsesmæssig tilstand, der kræver støtte og forståelse.

Teenagere med lavt selvværd kan føle sig utilstrækkelige, uværdige og usikre på sig selv. Det påvirker ikke kun deres mentale helbred, men også deres evne til at håndtere dagligdagens udfordringer og sociale interaktioner. Som forældre er det afgørende at skabe et trygt og støttende miljø, hvor de kan føle sig set og værdsat.

I TeenTrivsel tror vi på en styrke- og ressourcefokuseret tilgang til at hjælpe teenagere med lavt selvværd. Det handler om at opdage og fremhæve deres unikke styrker og talenter, frem for at fokusere på begrænsningerne. Dette skaber ikke kun en positiv selvopfattelse, men styrker også deres modstandskraft over for livets udfordringer.

Vi er her for at støtte jer i at skabe et miljø, der fremmer trivsel og selvværd hos jeres teenager. Sammen kan vi opbygge en bro til en sundere selvopfattelse og ruste dem til at møde verden med selvtillid.

Teen Trivsel har tilknyttet flere landsdækkende mentorer som står klar til at hjælpe.

Er du i tvivl om der ydes den hjælp du har brug for i dit område, er du altid velkommen til at kontakte Susanne for nærmere information.

Lad os højne selvværd ved mental styrketræning

Alle børn er født med et stærkt selvværd og mod på livet, men nogle gange sker det at livets udfordringer og påvirkninger fra omgivelserne kan påvirke dette naturlige selvværd. Dette kan føre til, at nogle børn oplever en nedgang i deres selvfølelse og mod på livet.

Familien, skolen, og samfundet som helhed spiller en afgørende rolle i at forme børns selvværd og mentale sundhed.

Lavt selvværd er ikke noget man sådan lige går ud får hjælp til igennem det offentlige, så derfor får mange ikke arbejdet med det, og kommer til at kæmpe med det resten af livet uden nogle redskaber til at udvikle og hjælpe sig selv.

Kan man klare sig med et lavt selvværd? Ja, det kan man godt.

MEN man får en større lyst til at forme en postiv og stærk fremtid for sig selv, hvis man får arbejdet med det.

Lavt selvværd kan i værste tilfælde udvikle sig til tilstande med stress, angst og depression.

Giv din teenager den gave at få lov til at udvikle sine personlige grundtanker, inden du skal slippe dem fri til voksenlivet og din indflydelse i højere grad forsvinder.


>