TRIVSELSFORLØB I EN HVERDAG MED STRESS OG OVERSTIMULERING

Hjælp til din teenager med stress

Massiv overstimulering i hverdagen skaber stress og rammer i stigende grad børn og unge. Der kan opstå alvorlige konsekvenser både fysisk, psykisk og socialt og i værste fald kan længerevarende stresssymptomer føre til andre lidelser som angst og depression.

Stresshåndtering i hverdagen

Børn og unge er "på" mere end nogensinde under konstant stimulation af skolegang, fritidsinteresser, lektier, fritidsarbejde, skift imellem bopæle, sociale medier og rigtig meget andet.

Krav, præstation og forventningspres hviler på deres skuldre både fra dem selv, forældre og samfund.

De bliver overvåget og forsøgt kontrolleret.

De kan ikke klare det... eller der er i hvert fald rigtig mange der ikke kan klare det.

En undersøgelse fra Børns Vilkår beskriver at 1 ud af 7 børn føler sig stresset ofte eller konstant.

Menneskehjernen kan klare periodevise stresspåvirkninger, men over en længere periode, vil der opstå svær mistrivsel, fordi hjernens alarmsystem konstant står i alarmberedskab og bliver fodret af kroppens stresshormoner.

 • Stress udløser fysisk ubehag
 • Stress giver tankemylder
 • Stress giver koncentrationsbesvær
 • Stress giver følelsen af ikke at være god nok og anden destruktivitet
 • Stress udløser træthed
 • Stress kan i værste tilfælde give angst og depression

Stressede børn og unge er sjældent berrettiget til at få hjælp

Mange familier oplever, at de ikke kan få hjælp til stressede unge.

De er ganske enkelt ikke "dårlige" nok til at få hjælp.

De vil få at vide, at de skal slappe lidt af og hænge i så godt de kan.

Men mon ikke de fleste allerede har forsøgt at gøre noget inden de spørger efter hjælp.

Hos Teen Trivsel tilbyder vi tage de unge ved hånden - vi coacher og guider dem til, hvordan de får en hverdag i balance.

Ingen mennesker er hverken for gode eller for dårlige til at få hjælp og ofte har det en betydning for de unge, at de ved, at dette ikke handler om psykologisk behandling og dermed føle sig syge.

Derimod styrker det dem at vide, at de via os kan blive styrket mentalt til at klare hverdagen og rette fokus hen imod deres ressourcer og talenter.

Teen Trivsel har tilknyttet flere landsdækkende mentorer som står klar til at hjælpe.

Er du i tvivl om der ydes den hjælp du har brug for i dit område, er du altid velkommen til at kontakte Susanne for nærmere information.

Stress skal tages alvorligt, så det ikke udvikler sig

Hvis et menneskes nervesystem er stresset over en længere periode, kan det have voldsomme konsekvenser og i værste tilfælde udløse angst og depression.

Det skal vi for enhver pris forsøge at forhindre, derfor skal man aldrig bare vente og se tiden an.

Det er vigtigt at tage fat om udfordringerne i tide.

Vi ser på hele teenagerens situation for at kunne pege ind i lige nøjagtigt hvor stressen er opstået.

 • Handler det om tillid til det nærmeste netværk? Familierelationer, venskaber, skole mm.
 • Handler det om teenagerens generelle menneskelige robusthed? Styrke, mod og evnen til at sætte grænser
 • Handler det om intitiativ? At kunne planlægge og tilrettelægge daglige aktiviteter og få dem udført
 • Handler det om vaner? Skærmbrug, søvn, kost og motion
 • Handler det om selvværd? At teenageren har destruktive tanker om sig selv og eget værd og enten agerer passivt eller aggressivt
 • Handler det om erkendelse af egen situation? Teenageren kommer til at stille sig som et offer i eget liv og vil ikke erkende sine udfordringer
 • Handler det om læring? Læringsmiljøet og faglige udfordringer
>