Få lavet en sensorisk profil

Sensorisk profil er et redskab, der giver viden om og indsigt i det sensoriske nervesystems bearbejdsningsmønstre, ud fra en klientcentret tilgang, med fokus på hverdagens gøremål med udgangspunkt i indtryk fra smag, lugt, syn, hørelse, balance, føle- og berøringssansen, aktivitetsniveau samt bearbejdning af bevægelsesindtryk.

Store dele af disse sanseindtryk påvirkes ubevidst og ved at opnå bevidsthed med Sensorisk profil, gives øget forståelse for en persons adfærd, sat dennes udfordringer, ressourcer og aktivitetspræferencer.

Sensorisk profil - sådan:

Testen består af et spørgeskema med 60 spørgsmål, som besvares af teenageren og udfyldes af mig tager ca. 1 - 1½ time.Efter besvarelse af spørgsmålene, tager jeg skemaet med hjem og udregner de scores, som efterfølgende danner et klart billede af teenagerens sensoriske bearbejdningsmønstre og vi vil kunne se hvilke stimuli teenageren reagerer enten for lavt eller for højt på.

Vi mødes derefter igen og jeg fremlægger resultaterne for jer.

Der intet svar der er rigtig eller forkert - dette skal blot give et billede af, hvordan netop din teenager kan hjælpes og vi kan skabe de rette omgivelser og den rette træning af sanseintegration, således at vi kan begrænse hindringer i hverdagen.

Herefter vil det profilen være til gavn for både teenageren selv, forældre, skole og lignende, da vi sammen kan forsøge at indrette miljøet efter de sensoriske udfordringer.

Vores sanser:

Den TAKTILE SANS er den sans der opfanger stimuli på vores hud.

Kender du til følelsen af at mærker i tøjet kan være generende. For nogle mennesker, kan det være altødelæggende at have mærker, syninger og bestemte tekstiler der rører ved kroppen.

Det kan være en udfordring at få beskidte hænder og ubehageligt, at røre ved fx. dej, ler eller jord.

Det kan være svært at blive rørt ved af andre og fx give hånd og sige goddag.

Det kan være ubehageligt at gå på bare fødder eller spise mad med bestemt konsistens.

Den  PROPRIOCEPTIVE SANS er den sans der bearbejder vores bevægelse.

Vi har sikkert alle prøvet, at blive køresyg eller svimmel og nogen er bange for højder og undgår elevatorer og rulletrapper, fordi de ikke kan lide bevægelsen.

Den VESTIBULÆRE SANS er vores muskel og ledsans og er den sans der hjælper os til at holde balancen, når vi er lige ved at falde og er den sans der gør, at vi kan gå i ujævnt terræn samtidig med, at vi kan se lige frem. 

Derfor vil personer der udfordres af denne sans måske snuble ofte og støde ind i ting og derved undgår de fysisk aktivitet.

Den AUDITIVE SANS bearbejder lyde.

Det siges, at folk der selv er meget sensitive overfor lyde, selv larmer, dvs. at de måske fløjter, brummer eller nynner og på den måde bliver til gene for andre.

Personer der er sensitive overfor lyd kan nemt blive forskrækket ved høje lyde fx. en telefon der ringer.

Eller personen kan have svært ved at følge med i hvad folk siger, hvis de taler hurtigt og mister hurtigt koncentrationen med larm omkring sig og bruger strategier til at overdøve lyde fx. med musik i ørerne.

Den VISUELLE SANS bearbejder vores synsindtryk.

Personer der har svært ved at bearbejde synsindtryk, kan have svært ved stærke lyse rum og holder ofte gardinerne nede.

Det ses ofte, at det skaber frustration med rodede skuffer eller et rodet rum og at det er mest rart at handle i mindre butikker. Og det foretrækkes at begrænse distraherende ting når personen skal koncentrere sig.

Vores  LUGTE- OG SMAGSSANS og kan i den grad provokeres af stærke lugte som fx. parfume.

Den er også påvirket, at den mad vi spiser... fx stærk eller syrlig mad og slik.

Særligt sensitiv

Ønsker du at få udarbejdet en sensorisk profil, er du velkommen til at kontakte mig med en besked, eller du kan booke en tid i min kalender

Teenagetrivsel

Ergoterapeut, Susanne Søndergaard

Stifter og ejer af TeenTrivsel

0 of 350
>