TRIVSELSFORLØB I EN HVERDAG MED SKOLEFRAVÆR

Hjælp til din teenager skolevægring 

Skolevægring / ufrivilligt skolefravær er et bekymrende fænomen, der bliver stadig mere udbredt blandt børn og unge, ofte som følge af massiv overstimulering og utryghed i deres skolemiljø.

Den konstante strøm af krav og stimuli kan resultere i en overvældende følelse af stress, som igen kan have alvorlige konsekvenser for deres fysiske, psykiske og sociale velbefindende. 

Håndtering af skolevægring/ufrivilligt skolefravær i hverdagen

Mere end 10% af danske skolebørn kæmper med et problematisk skolefravær.

Det handler om hyppige fraværsdage eller lange perioder med konstant skolefravær. Fraværet er forbundet med følelsesmæssigt ubehagelige oplevelser og somatiske symptomer, som fx ondt i maven, hovedpine, kvalme, svimmelhed mm.

Disse børn vil udtrykke, at de gerne vil i skole, men de vil typisk ikke kunne magte det og gennemføre, når det kommer tæt på. Det kalder på svære morgener med store konflikter, mange bekymringer ved sengetid om aftenen og ubehag der starter inden weekenden er forbi.

Det efterlader forældre i en kæmpe frustration og enorm magtesløshed og over 15.000 forældre er forhindret i at passe deres arbejde, fordi deres børn ikke kommer i skole grundet enten mistrivsel eller sygdom.

Det er vigtigt at forstå, at dette fænomen kan være resultatet af en række komplekse faktorer, og det kræver en følsom og proaktiv tilgang at håndtere det effektivt. Først og fremmest er det afgørende at etablere åben og ærlig kommunikation med barnet for at identificere årsagerne til deres modstand mod skolen.

Som forælder er det vigtigt at lytte til barnets bekymringer og følelser uden at dømme eller skynde på dem. Tag dig tid til at forstå de udløsende faktorer bag deres skolevægring, om det er sociale problemer, faglige udfordringer eller personlige problemer. Det er vigtigt at samarbejde med skolen og andre professionelle omkring indsatsen, for at udvikle en individuel handlingsplan, der passer til dit barns behov.

Derudover er det afgørende at etablere klare og realistiske forventninger og rutiner derhjemme for at støtte barnets tilbagevenden til skolen. Skab en støttende og tryg hjemmemiljø, hvor barnet føler sig forstået og værdsat, samtidig med at du opretholder en positiv attitude over for skolen. Vær opmærksom på tegn på tilbagefald og sørg for løbende opfølgning og tilpasning af strategierne i samarbejde med skolen.

Endelig er det afgørende at huske på, at håndtering af skolevægring er en proces, der kræver tålmodighed, vedholdenhed og kærlighed. Ved at arbejde sammen med dit barn, skolen og relevante fagfolk kan I sammen navigere gennem denne udfordrende periode og sikre barnets trivsel og succes på lang sigt.

  • Skolevægring udløser en lang række af fysiske symptomer
  • Skolevægring skaber sociale udfordringer (tilbagetrækning og isolation)
  • Skolevægring giver anledning til mange konflikter
  • Skolevægring giver følelsen af at være forkert
  • Skolevægring udløser frygt for fremtiden og videre uddannelse
  • Skolevægring kan udløse angst, depression og ensomhed 

Tidlig fælles indsats er altafgørende

Tidlig fælles indsats er afgørende, når det kommer til håndtering af skolevægring eller ufrivilligt skolefravær.

Jo før problemet identificeres og tackles, desto større er chancen for at forhindre, at det eskalerer og får alvorlige konsekvenser for barnets trivsel og uddannelsesmæssige fremtid.

Når forældre, skolepersonale og relevante fagfolk arbejder sammen i et samarbejde, kan de bedre forstå årsagerne til barnets modstand mod skolen og udvikle målrettede strategier til at adressere disse årsager.

Dette kan omfatte at tilbyde individuel støtte og rådgivning til barnet, etablere støttende rutiner både derhjemme og i skolen, samt implementere tiltag for at skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Ved at investere i tidlig intervention kan man hjælpe med at sikre, at barnet får den nødvendige støtte og ressourcer til at vende tilbage til skolen og opnå succes på lang sigt.

Teen Trivsel har tilknyttet flere landsdækkende mentorer som står klar til at hjælpe.

Er du i tvivl om der ydes den hjælp du har brug for i dit område, er du altid velkommen til at kontakte Susanne for nærmere information.

Skolevægring/ufrivilligt skolefravær skal tages alvorligt med det samme

I TeenTrivsel stræber vi efter at styrke børn og forældre gennem en helhedsorienteret tilgang, der fremmer samarbejde med skolen og giver familien de nødvendige redskaber til at håndtere skolevægring/ufrivilligt skolefravær.

Vi tilbyder skræddersyede trivselsforløb, der hjælper med at identificere årsagerne til barnets modstand mod skolen og udvikle målrettede strategier til at adressere dem.

Vores tilgang inkluderer individuel rådgivning og støtte til både børn og forældre for at hjælpe dem med at forstå og håndtere de udfordringer, de står overfor. Vi faciliterer også dialog og samarbejde mellem familien og skolen for at skabe en sammenhængende og støttende ramme omkring barnets uddannelsesmæssige rejse.

>