Teentrivsel hjælper danmarks teenagere til bedre trivsel i en verden der stiller krav til præstation og perfektionisme.


Udfaldet er alt for ofte lavt selvværd, angst, stress og depression.


Om TeenTrivsel

TeenTrivsel er en privat ergoterapeutisk praksis, som drives af, Ergoterapeut og Trivselskonsulent, Susanne Søndergaard. 


Som udgangspunkt arbejder jeg fra mit kontor i Bethaniagade 1E, 7400 Herning, men ved særlige aftaler også i private hjem.


Den primære målgruppe er teenagere imellem 13-19 år, men arbejder af og til også med både ældre og yngre, hvis det giver god mening.

Teen Trivsels vision

Visionen bag TeenTrivsel er, at jeg med min ergoterapeutiske baggrund og mere end 15 års erfaring med udsatte unge, kan være med til at styrke en tidlig indsats for den store gruppe af teenagere, som af en årsag lever i en hverdag med ringe trivsel enten i skole eller hjem.FRA MISTRIVSEL TIL TRIVSEL

Mistrivsel kan opstå i utroligt mange forskellige sammenhænge. Mange børn og unge i dag lider af stress og lavt selvværd, dette kunne blandt andet skyldes, at de lever i en meget fortravlet hverdag med lange skoledage, vil gerne præstere og opnå høje karakterer, men føler sig sjældent tilstrækkelige og gode nok i de aktiviteter de udfører, for deres omgivelser og ikke mindst sig selv.

I samme forbindelse kan nævnes angst problematikker – angst for at præstere, angst for ikke at være god nok, social angst mm. I ekstreme tilfælde kan mistrivsel føre til selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser.

Mistrivsel kan også opstå ved mobningensomhedfaglige udfordringer,forældres skilsmissemisbrug, mistrivsel i hjemmet og et væld af andre faktorer.

Mange børn og unge får i dag stillet diagnoser, som blandt mange andre kunne være ADHDASF, Angst, depression og grundet “inklusion”, skal de lære at begå sig i den almindelige folkeskole, hvilket kan være en stor udfordring.

Lad os sammen skabe bedre trivsel.

TeenTrivsel er til for at sætte tidligt ind i forhold de teenagere, der bare har det lidt sværere…

ERGOTERAPEUT OG TRIVSELSKONSULENT

Ergoterapi spreder sig over et meget bredt område, hvorfor det for de fleste mennesker kan være svært at gennemskue, hvordan ergoterapi egentlig kan bruges.

Men grundstene i ergoterapi er i virkeligheden blot det, at mennesker med både fysiske og psykiske lidelser eller funktionsnedsættelser rehabiliteres og får en hverdag med høj grad af meningsfyldt aktivitet og deltagelse.

Processen vil derfor altid være den, at jeg som ergoterapeut vil undersøge kerneopgaven, observere på aktivitetsproblemerne, for derefter at behandle, forebygge og kompensere – alt sammen med udgangspunkt i teenagerens behov, ønsker, mål og ressourcer.

For mig har målet med denne profession altid været at kunne arbejde med børn eller unge mennesker med psykiske lidelser.

Med Teen Trivsel får jeg alt det jeg brænder for ♥

>