SOCIALPÆDAGOG, BODY MOVEMENT TERAPEUT OG TEENTRIVSEL MENTOR

Charlotte Høiberg Lambrecht

Få kvalificeret hjælp i Århus

Charlotte Høiberg Lambrecht

Unge i dag står ofte overfor (urimeligt) høje krav og forventninger. Det er ikke sjældent, at de kan snuble eller gå i stå.

Sårbarhed er noget enhver teenager oplever, imens de lærer sig selv at kende. De narrativer, der fortælles, har indvirkning på vores opfattelse af os selv, hvilket gør børn og unge særligt udsatte, da disse fortællinger kan få indflydelse på deres identitetsdannelse.

At turde øve sig og dermed risikere at lave fejl i en verden, der fremstår perfekt, kræver et særligt mod. Som TeenTrivsel Mentor kan jeg hjælpe den unge med at finde dette mod i sig selv.

Når vi undersøger årsagen til en mestringsstrategi, handler det om at forstå, erkende og forandre dét, som ikke længere giver mening. Med udgangspunkt i det som den unge gerne vil udvikle, laver vi en plan med små succesfulde skridt.

Jeg har et yderst stærkt fundament som pædagog med forgreninger indenfor døgntilbud, dagtilbud og komorbide diagnoser. Jeg har desuden kendskab til ADD/ADHD, autisme, angstproblematikker og skolevægring, som ofte kommer til udtryk på forskellige måder, og derfor er svære at generalisere.

Mine grundlæggende værdier tager afsæt i systemteorien. Jeg har et humanistisk menneskesyn, og er et kreativt menneske. Jeg bruger fantasien som en problemløsende ven, der finder flere løsninger på de udfordringer, vi møder på vores vej gennem livet. Jeg er praktiker og teoretiker i den rækkefølge.

Det falder mig naturligt at være ydmyg, autentisk, ærlig og troværdig i mødet med mennesker. Disse egenskaber danner et godt fundament for at skabe tryghed hos de unge i samtaleforløbet. Dette gør sig også gældende i forældresamarbejdet, hvor jeg har meget positive erfaringer.

Når jeg møder unge, der for en stund har mistet fodfæste, tager jeg udgangspunkt i dét, der giver mening for den enkelte, så livet igen bliver meningsfuldt.

Jeg har et inderligt ønske om at gøre en ægte forskel for børn og deres familier.

BOOK EN TID MED CHARLOTTE

Du udfylder blot disse tekstfelter og sender beskeden afsted.

Du modtager et svar indenfor 24 timer.

Har du udfordringer kan du ringe på 60 96 22 05.

0 of 350
>