SOCIALPÆDAGOG, NADA BEHANDLER, COOLKIDS VEJLEDER, BØRNERÅDGIVER, FAMILIEBEHANDLER OG TEENTRIVSEL MENTOR

CHRISTA HJØRLUNDE NIELSEN

Få kvalificeret hjælp i Næstved

Christa Hjørlunde Nielsen

Når vi får en forståelse af os selv og vores adfærd skaber det indsigt og nye handle muligheder – dette gør vi sammen i en kombination af samtale, vejledning, teori og øvelser. Derved får du skabt din/jeres egen ”værktøjskasse” som du/I altid har med jer.  

Ønsker du en positiv tilgang til dig selv og en forandring – så vil jeg gerne støtte og guide dig.

De 3 S ér SMÅ SIKRE SUCCES. Små sikre succes skaber den store forandring.

De 3 T ér TING TAGER TID. Vedholdenhed og øvelse giver nye handlemuligheder.

Metodemæssigt tror jeg på en multiteoretisk tilgang da vi ikke alle er ens og en metode giver mening og forståelse hos nogle og andre metoder giver mening for en anden person.

Jeg er særlig optaget af det relationelle og gør en dyd ud af at skabe et rum, hvor du/I mærker og fornemmer, at jeg oprigtigt er tilstede i det vi sammen skal gå på opdagelse i.

I mine samtaleforløb bruger jeg forskellige tilgange ofte vil det være visuelle og kreative øvelser andre gange vil det være samtalekort, værdikort eller noget helt andet. 

Ingen af mine forløb er ens og forløbene skabes ud fra det, som giver den bedste mening for dig/jer. Gennem metoderne og samtalerne forsøger vi sammen, at gå på opdagelse i det som du har med dig i din livsrygsæk. Det kan være tabuer, ensomhed, skoleværring, angst, barn/ung, lavt selvværd eller bare det at være dig.

Min faglig afsæt: jeg er uddannet socialpædagog, NADA terapeut, børnerådgiver fra Metropol i København, familiebehandler fra Kempler Instituttet og TeenTrivsel Mentor hos Susanne Søndergaard. 

Jeg har arbejdet i vuggestue, børnehaver, døgninstitution og på en specialeskole, trivsels/og familiebehandler på en skole, støttekontaktperson samt været konsulent i forhold til elever med tidlig bekymrende skolevægring. 

Jeg har derfor mange års erfaring i at støtte børn, unge og familier i at få øget trivsel og forståelse for det der er på spil og håndteringen af udfordringerne. 

Vores liv er et stort puslespil og jeg vil gerne støtte og guide dig i, at du får lagt nogle vigtige brikker i dit puslespil samtidig med, at du får en større indsigt i dig selv. Så lad os sammen anlægge de nye stier, der skal være med til at skabe forandring hos dig. 

Jeg kan bla. tilbyde dig:

 • En stærk og tillidsfuld relation
 • Individuelle samtaler
 • Familiesamtaler
 • Forældresparring
 • Støtte i at arbejde med sig selv individuel eller som familie
 • Angst forløb
 • Rådgivning/vejledning 


Alt dette vil foregå i et anderkendende og tillidsfuldt samarbejde. 

Faglige kompetencer: 

 • Har erfaring med arbejdet i familier
 • Har en socialfaglig viden og erfaring 
 • Har erfaring med børn og familier med særlige behov
 • Har erfaring med familier i udsatte positioner
 • Har erfaring med det tværfaglige samarbejde med psykologer, tale høre-lærere, fysioterapeut, familie terapeuter, familiekonsulenter og socialrådgiver 
 • Har erfaring med observationer, supervision, sparring, rådgivning, undervisning, og evaluering


 • Arbejder metodisk, didaktisk og struktureret
 • Arbejder ud fra brugerperspektivet i opgaveløsningerne 
 • Arbejder ud fra en nysgerrig, anerkendende, tillidsfuld og imødekommende tilgang
 • Arbejder relationelt da relationen er grundsten i pædagogisk arbejde 
 • Arbejder gerne ud fra tidlig indsats og en forbyggende tilgangBOOK EN TID MED CHRISTA

Du udfylder blot disse tekstfelter og sender beskeden afsted.

Du modtager et svar indenfor 24 timer.

Har du udfordringer kan du ringe på 60 96 22 05.

0 of 350

5 timer

Lille Trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for et lille skub og effektive redskaber.

Barn og familie har modet til at fortsætte udviklingen selv efter dette løft.


 • Gratis afklarende samtale
 • 3 måneders gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
 • 1 års adgang til online forældreforløb

Pris: 4.500 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

20 timer

Udvidet trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for solid og intensiv støtte i en svær tid.

Barnet har brug for tid til at opbygge tilliden og troen på sig selv.


 • Gratis afklarende samtale
 • 1 års gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.
 • 1 års adgang til online forældreforløb

Pris: 14.000 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

>