Socialrådgiver og Teentrivsel mentor

GITTE INGERSLEV HANSEN

Få kvalificeret hjælp i Viborg og omegn

Gitte Ingerslev Hansen

Jeg hedder Gitte Ingerslev Hansen, og jeg står lige nu der hvor jeg i mange år har glædet mig til at stå - nemlig der hvor jeg hver dag har mulighed for at støtte de unge mennesker, som har det svært, og som på den ene eller den anden måde oplever psykisk mistrivsel i deres hverdag.

Min mission er at hjælpe de unge mennesker til at få skabt mere balance og glæde i deres hverdag.

Det første jeg kigger på, er den unges stressniveau, og hvilke belastninger og eventuelle traumer der kan ligge til grund for mistrivslen. Derved kan vi sammen finde frem til hvordan stress / belastningsniveauet kan mindskes, ved at kigge på rammerne omkring den unge, og de ydre og indre stressfaktorer.

Rammerne omkring den unge, kan handle om skole, fritid eller hjemmet, hvor den unge kan føle sig presset. Det er min erfaring at unge mennesker i dag, generelt oplever et stort pres, både fagligt, socialt og personligt, i forhold til at skulle præstere og udvikle sig hele tiden. Ofte bliver det ydre pres, til en indre selvkritisk stemme og et konstant højt stressniveau.

Det kan være nødvendigt at starte med at mindske det ydre pres, ved at sænke kravene i hverdagen, skabe mere forudsigelighed og struktur i hverdagen mm. 

Derefter kan man begynde at arbejde med de indre stressfaktorer, ved f.eks. at skabe bevidsthed om hvad der giver - og hvad der tager energi, øge de positive relationer og fælleskaber, arbejde med åndedrættet og kroppen samt meget andet. 

Det er nødvendigt at den unge får nogle gode redskaber til at få skabt ro i nervesystemet, for at han/hun har mentalt overskud til at tage læring til sig og udvikle sig. 

I mit arbejde med den unge, har jeg altid fokus på ressourcerne, og den unges evner og styrker, da det er her udviklingspotentialet ligger gemt. Jeg arbejder med den unges identitet og selvværd, som nogle af grundelementerne i processen mod at få opbygget en indre styrke og balance hos den unge. 

Ud over at få skabt ro i nervesystemet, samt styrke identitetsfølelsen og selvværdet, giver jeg også den unge redskaber til at arbejde kognitivt med sine tanker og følelser, så det bliver muligt for den unge at vende negative tanker til mere hjælpsomme tanker, og samtidig bruge følelserne som pejlemærke for egne behov. 

Jeg er uddannet socialrådgiver og har i ca. 12 år arbejdet som sagsbehandler i familieafdelingen i to forskellige kommuner.

Jeg har som sagsbehandler ofte været ude og tale med børnene, de unge og forældrene i deres eget hjem, hvor jeg har skullet afdække deres situation og efterfølgende iværksætte den støtte de kunne have behov for. Ofte oplevede jeg dog at det ikke var helt den rigtige støtte der kunne gives, og jeg fik efterhånden mere og mere lyst til selv at være en del af støtten, frem for at sende opgaven videre til andre. Derfor skiftede jeg job, og er nu ansat af kommunen som ekstern støtte – og kontaktperson for unge og for forældrene til anbragte børn. Derudover har jeg været spisestøtte hos en pige med anoreksi i ca. 3/4 år. 

Mit arbejde som socialrådgiver har givet mig et stort kendskab til det offentlige/kommunale system, og erfaring med tværfagligt samarbejde med skoler, fritidstilbud, psykiatri mm. 

Desuden har jeg fået en stor viden om børn og unge med forskellige udfordringer, samt erfaring i at tale med både børn, unge og forældre, hvilket jeg har med mig som en godt grundlag. 

Derudover har jeg deltaget i forskellige kurser, herunder KRAP (kognitiv tilgang) og Neuroaffektivt arbejde med børn, unge og familier (fokus på nervesystemet og udviklingstraumer).

Privat er jeg gift og har 5 børn, som endnu ikke helt er teenagere. Jeg har tre trillingedrenge på 8 år, som er født 9 uger for tidligt. De klarer sig heldigvis alle tre rigtig fint, men særligt den ene har haft nogle sansemotoriske udfordringer, som er bedret ved hjælp af sansemotorisk træning. Derudover har jeg en datter på 11 år, og en dreng på 3 år. 

Med 5 børn, kender jeg til udfordringen med at man som forælder aldrig helt føler sig tilstrækkelig, og dermed vigtigheden af at huske sig selv og sine egne behov, for at man har overskud til at give til andre. 

Jeg kan tilbyde:

 • En stærk og tillidsfuld relation
 • Kognitiv tilgang
 • Neuroaffektiv tilgang med fokus på nervesystemet.
 • Forældresparring
 • Vejledning i forhold til det offentlige system
 • Praktisk støtte til deltagelse i møder mm.
 • Forløb i eget hjem og nærområdet 

BOOK EN TID MED GITTE

Du udfylder blot disse tekstfelter og sender beskeden afsted.

Du modtager et svar indenfor 24 timer.

Har du udfordringer kan du ringe på 60 96 22 05.

0 of 350

5 timer

Lille Trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for et lille skub og effektive redskaber.

Barn og familie har modet til at fortsætte udviklingen selv efter dette løft.


 • Gratis afklarende samtale
 • 3 måneders gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Pris: 5.400 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

20 timer

Udvidet trivselsforløb

Passer til den teenager, som har brug for solid og intensiv støtte i en svær tid.

Barnet har brug for tid til at opbygge tilliden og troen på sig selv.


 • Gratis afklarende samtale
 • 1 års gyldighed
 • Effektivt løft til daglig trivsel
 • Mentorstøtte med fokus på udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Pris: 14.000 kr

Spring den kommunale venteliste over og få adgang til tilsvarende ydelser mod egenbetaling.

>